IMPACT@SOCIAL

KANSEN BIEDEN AAN MENSEN MET EEN AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT

Social Return is van overheidswege bepaald. Hierdoor wordt het vaak beschouwd als een kwantitatieve verplichting. Echter wij streven naar kwaliteit en niet naar kwantiteit. Dit betekent dat wij niet alleen de verplichting na willen leven, maar dat wij verder kijken dan de verplichte uitvraag bij social return. Sociaal ondernemen noemen we dat!

Samen met De Koekfabriek en Tas met een Boodschap helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een uitdagende werkplek of zinvolle dagbesteding en zo de kans krijgen om zich verder te ontwikkelen. Vanuit Teamwerk zijn in 2018 17 mensen gestart als operator binnen MAAS. Op basis van al onze social return initiatieven hebben wij onlangs trede 3 van PSO Prestatieladder Socialer Ondernemen behaald. Klik hier voor het certificaat.

HEILIGE BOONTJES

MAAS zet zich actief in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder ook kansarme jongeren. Juist voor deze kwetsbare groep is de afstand tot de arbeidsmarkt net wat groter dan bij veel andere jongeren. Deze doelgroep heeft vaak weinig opleiding genoten en is in aanraking geweest met justitie. Voor deze jongeren wil MAAS iets extra doen. Daarom is MAAS exclusief samen gaan werken met Heilige Boontjes.

RE-INTEGREREN BINNEN EEN KOFFIEBEDRIJF

Heilige Boontjes is een geweldig initiatief waarbij jongeren met een besproken verleden geholpen worden bij het re-integreren in de maatschappij. Heilige Boontjes biedt deze jongeren een leerwerktraject binnen het koffiebedrijf aan.  In het oude politiebureau leren jongeren een vak als koffiebrander of barista. Ze worden uitgedaagd om met mooie koffie uit bijzondere streken keer op keer het allerbeste resultaat te behalen. MAAS biedt exclusief Heilige Boontjes-koffie aan bij haar klanten om bij te dragen aan betere kansen voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo draagt het drinken van deze koffie automatisch bij aan het verschaffen van meer en betere kansen voor jongeren met een besproken verleden.

Impact Top Image
Impact Top Image

MAAS kijkt verder dan de verplichte uitvraag bij social return

https://maas.nl/wp-content/uploads/2023/07/Afbeeldingen_Vierkant_logosduurzaam2-e1690457999451.png

PSO TREDE 3

Onze organisatie is voor de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) gecertificeerd op Trede 3. Dat betekent dat we op de hoogste trede presteren als het gaat om het bieden van werkgelegenheid aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Op basis van al onze social return initiatieven hebben wij onlangs trede 3 van PSO Prestatieladder Socialer Ondernemen behaald. Klik hier voor het certificaat.

https://maas.nl/wp-content/uploads/2020/03/logo-teamwerk.png

Teamwerk participatiediensten

MAAS wil meer sociale IMPACT maken op het werk en is begin 2017, in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), concreet invulling gaan geven aan de participatiewet. Daarvoor is MAAS een exclusieve samenwerking aangegaan met Teamwerk Participatiediensten (TWP), een bijzonder reïntegratiebureau, gespecialiseerd in het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betreft mensen uit de bijstand, statushouders (vluchtelingen met een bijstands-uitkering) en mensen met een beperking. Vanuit het participatiebedrijf Teamwerk zijn in 2018 17 mensen met een social return achtergrond als operator binnen MAAS gestart.

MAAS zet zich actief in voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt, waaronder ook kansarme jongeren

Social Return On Investment (SROI) en IMPACT@SOCIAL

MAAS maakt sociale impact met het programma IMPACT@SOCIAL, waarin sociaal ondernemen centraal staat, met name Social Return On Investment. Social Return betekent het creëren van werkgelegenheid voor individuen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Bij aanbestedingen kijkt MAAS verder dan de omschreven minimale verplichtingen van Social Return. Bij MAAS gaat Social Return niet alleen om individuen met een gedeeltelijke handicap, verstandelijke beperking, uitkering, weinig opleiding of weinig werkervaring. MAAS neemt hierin ook oudere medewerkers (55+), herintredende huisvrouwen of huismannen en professionals die tijdelijk met ziekteverlof zijn geweest mee. 
Coffee Living Img Coffee Living Img
Wilt u advies op maat?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.
neem direct contact met ons op