Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.maas.nl) van MAAS. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

MAAS spant zich in te waarborgen dat de te verkregen informatie en het aanbod van relevante content volledig en juist is, daarentegen kan MAAS niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. MAAS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De MAAS-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van MAAS liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van MAAS. MAAS is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Wilt u advies op maat?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.
neem direct contact met ons op