CO2 footprint reductie MAAS

Om onze CO2 footprint te halveren hebben wij onze doelstellingen lineair verdeeld in stappen van 10% over de jaren 2019 – 2023 vanaf ons basisjaar 2018. In 2019 hebben we een reductie van 4,9% behaald. Om deze reden hebben we aanvullende specifieke maatregelen benoemd om onze doelstelling in 2023 te behalen.

 

SCOPE 1 
In scope 1 sturen we hoofdzakelijk op de reductie van de CO2 uitstoot van ons wagenpark, omdat onze organisatie daar de grootste impact kan maken. Deze maatregelen worden vanaf medio 2020 ingevoerd. De eerste resultaten verwachten we te kunnen rapporteren in het eerste half jaar van 2021.

SCOPE 2
In scope 2 sturen we hoofdzakelijk op de reductie van de CO2 uitstoot van het elektriciteitsverbruik van onze eigen locaties. We verwachten de reductie te realiseren middels inzet van groene windenergie en/of zonnepanelen per medio 2023.

Voor meer informatie over de status van onze CO2 reductie in 2018 en 2019 bekijk de infographic.

Advies op maat?
Vul het formulier in en wij nemen contact met u op.
neem direct contact op