MAAS is IMPACT op het werk! En ook op sociaal gebied willen wij maximale impact maken. Bij ons valt zowel social return als sociaal ondernemen onder sociale impact.

WAT IS SOCIAL RETURN?

Social return is een aanpak vanuit de overheid om via aanbestedingen meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor wordt de opdrachtnemer gestimuleerd of verplicht om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

KWALITEIT BOVEN KWANTITEIT = SOCIAAL ONDERNEMEN

Social return is van overheidswege bepaald. Hierdoor wordt het vaak beschouwd als een kwantitatieve verplichting. Echter wij streven naar kwaliteit, geen kwantiteit. Dit betekent dat we niet alleen de verplichting na willen leven, maar dat we ook op een duurzame manier de afstand tot de arbeidsmarkt voor onze mensen willen verkleinen. Sterker nog, wij kijken verder dan de verplichte uitvraag bij social return en vinden dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet enkel via aanbestedingen een kans zouden moeten krijgen. Sociaal ondernemen noemen we dat!

GOED WERKGEVERSCHAP

Het welzijn van onze medewerkers vinden we bij MAAS enorm belangrijk. Daarom zijn er verschillende initiatieven binnen MAAS die het welzijn stimuleren. Zo bieden wij altijd gezonde maaltijden aan in de bedrijfskantine, hebben we gezonde snacks in onze vendingautomaten, is er een activiteitencommissie in het leven geroepen voor bedrijfsuitjes én is er voor iedereen een uitgebreid aanbod voor bedrijfsfitness. Wij hebben het welzijn van onze medewerkers dus hoog in het vaandel staan, en dit wordt zeer gewaardeerd. Dit blijkt o.a. ook wel uit een gemiddeld dienstverband van meer dan 10 jaar en een laag ziekteverzuimcijfer van 1,36% voor het korte en middellange verzuim. En daar zijn wij trots op!

Deel in/met uw netwerk