SCHOON DRINKWATER

Wij zijn de eerste vendingorganisatie die zich heeft aangesloten bij Made Blue. Made Blue is een organisatie die schoon drinkwater creëert in ontwikkelingslanden. Dit doet zij door het aanleggen van waterputten, filtersystemen, en pijpleidingen, waardoor er schoon drinkwater uit de bergen naar de lager gelegen dorpen gebracht kan worden.

Wij dragen hier aan bij door elke liter water die uit een MAAS machine komt te doneren aan Made Blue en daarmee hetzelfde aantal liters schoon drinkwater beschikbaar te stellen in ontwikkelingslanden: ‘Een liter voor een liter’. In 2016 hebben wij maar liefst 45.000.000 liter gedoneerd. Concreet betekent dit dat 50.000 kinderen op school of 600 mensen minimaal 10 jaar toegang geven tot schoon en veilig drinkwater!

Deel in/met uw netwerk