IMPACT@ORIGIN PROGRAMMA VAN MAAS

Wij willen een positieve impact maken op de waardeketen met het IMPACT@ORIGIN programma. Kern van dit programma is het permanent verplaatsen van elementen uit de waardeketen van West-Europa naar de landen van oorsprong. Wij creëren economische waarde in deze landen van herkomst door lokaal te investeren en te zorgen dat de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen sterk verbetert. Ons doel is om in 2022 100% van onze producten en ingrediënten op basis van het IMPACT@ORIGIN principe te sourcen.

In koffie betekent dit, dat ons merk BLENDSTAR Single Origin in Ethiopië ter plekke wordt gebrand en verpakt in plaats van dat deze activiteiten in West-Europa plaatsvinden. IMPACT@ORIGIN dus! Om dit te stimuleren hebben wij ook geïnvesteerd in het koffiemerk Moyee, dat op dit gebied een pioniersrol vervult die ons enorm aanspreekt.

Voor thee betekent dit dat ons merk Harper’s Single Origin lokaal in Nepal wordt verwerkt en verpakt. IMPACT@ORIGIN dus! Zo hebben we geïnvesteerd in een theeverpakkingslijn. Hier kunnen lokale vrouwen na een opleiding gaan werken voor een eerlijk loon. Gewoonlijk wordt de thee in West-Europa verpakt, maar met ons programma willen we ervoor zorgen dat deze en andere waarde toevoegende activiteiten in Nepal blijven.

Deel in/met uw netwerk